CHỤP ẢNH PRE WEDDING

Gói chụp studio

Studio - basic 1

6.800.000 VNĐ
2 Tiếng
01 váy chụp basic
01 vest thiết kế
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
2 ảnh (60x90) gỗ laminate
1 ảnh (15x21) khung hq
10 file photoshop
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish

Studio - basic 2

8.800.000 VNĐ
1/2 Ngày
02 váy chụp basic
01 vest thiết kế
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
2 ảnh (60x90) gỗ laminate
1 ảnh (15x21) khung hq
20 file photoshop
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish

Studio - basic 3

10.900.000 VNĐ
1/2 Ngày
01 váy chụp basic
01 váy chụp luxury
01 vest thiết kế
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
1 album (25 x35) 30 trang chất liệu silk bìa da hàn quốc
2 ảnh (60x90) gỗ laminate
2 ảnh (15x21) khung hq
1 slide hd
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish

Studio - Luxury

14.500.000 VNĐ
Full Day
03 váy chụp luxury
02 vest thiết kế
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
1 album (25x35) 30 trang chất liệu silk bìa tạp chí/ bộ khung hq
2 ảnh (60x90) khung nhập khẩu hq
2 ảnh (15x21) khung hq
1 slide hd
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish

Gói chụp nội thành

Nội Thành 1

9.800.000 VNĐ
1/ 2 Ngày
1 địa điểm
01 váy chụp basic
01 vest thiết kế
01 đồ thường
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
1 album (25x25) 20 trang
2 ảnh (60x90) gỗ laminate
2 ảnh (15x21) khung hq
1 slide hd
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish
Lưu ý : Gói chưa bao gồm xe đi lại và vé vào điểm chụp

Nội Thành 2

13.600.000 VNĐ
Full Day
2 địa điểm
01 váy chụp basic
01 váy chụp luxury
01 vest thiết kế
01 đồ thường
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
1 album (30x30) 30 trang
2 ảnh (60x90) gỗ laminate
2 ảnh (15x21) khung hq
1 slide hd
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish
Lưu ý : Gói chưa bao gồm xe đi lại và vé vào điểm chụp

Nội Thành luxury

15.600.000 VNĐ
Full Day
2- 3 địa điểm
03 váy chụp luxury
02 vest thiết kế
01 đồ thường
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
1 album (30x30) 30 trang chất liệu silk bìa tạp chí/bộ khung hq
2 ảnh (60x90) khung nhập khẩu hq
2 ảnh (15x21) khung hq
1 slide hd
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish
Lưu ý : Gói chưa bao gồm xe đi lại và vé vào điểm chụp

Gói chụp Ngoại Thành

Ngoại Thành luxury

18.500.000 VNĐ
Full Day
1 địa điểm (Ninh Bình/ Tam Đảo/ đại lải...)
02 váy chụp basic
01 váy chụp luxury
02 vest thiết kế
01 đồ thường
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
1 album (30x30) 30 trang / bộ khung hàn quốc
2 ảnh (60x90) gỗ laminate
2 ảnh (15x21) khung hq
1 slide hd
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish
Lưu ý : Gói chưa bao gồm xe đi lại và vé vào điểm chụp

Ngoại thành premium

26.900.000 VNĐ
2 Ngày
1 địa điểm (Đà Nẵng/ Đà lạt/ Nha trang/ Phú quốc)
01 váy chụp basic
02 váy chụp luxury
02 vest thiết kế
01 đồ thường
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
1 album (30x30) 30 trang/ bộ khung hàn quốc
2 ảnh (60x90) gỗ laminate
2 ảnh (15x21) khung hq
1 slide hd
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish
Lưu ý : Gói chưa bao gồm xe đi lại và vé vào điểm chụp

Gói chụp khác

for bride's

39.000.000 VNĐ
Full Day
2 địa điểm nội thành
02 váy chụp luxury
02 vest thiết kế
01 đồ thường
hoa lụa cầm tay và phụ kiện
1 album (30x30) 30 trang/ bộ khung hàn quốc
2 ảnh (60x90) khung nhập khẩu hq
2 ảnh (15x21) khung hq
1 slide hd
trả toàn bộ file gốc và file pts
ekip 1 photo | 1 makeup | 1 stylish
Quyền lợi đặc biệt:
1 váy ngày cưới dòng so young haute coture
1 cặp áo dài ăn hỏi cao cấp
Lưu ý : Gói chưa bao gồm xe đi lại và vé vào điểm chụp

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ